APSIPIRKITE IR LAIMĖKITE!

 

TAISYKLĖS:

 1. Akcija vyksta nuo 2019 m. birželio 13 d. iki 2019 m. lieops 24 d. PC LUIZĖ adresu: Šiaurės pr. 15, Klaipėda.
 2. Akcijoje gali dalyvauti pirkėjai – vyresni nei 14 metų fiziniai asmenys, gyvenantys LR teritorijoje.
 3. Akcijos dalyvis Akcijos laikotarpiu turi pirkti prekių už ne mažesnę kaip 20 Eur sumą PC LUIZĖ parduotuvėse (tos pačios dienos parduotuvių pirkimo kvitai yra sumuojami).
 4. Akcijos prizai – 3 vnt. Grill kepsninės (vienos vertė – 32,99 Eur).
 5. Akcijos dalyvis, norėdamas laimėti Akcijos prizus, turi užpildyti Akcijos kuponą.
 6. Akcijos kupone gali būti registruojamas vienos PC LUIZĖ parduotuvės pirkimo kvitas, jei jo suma yra ne mažesnė nei 20 Eur.
 7. Akcijos kupone gali būti registruojami tos pačios dienos kelių PC LUIZĖ parduotuvių pirkimo kvitai, kurių bendra suma yra ne mažesnė nei 20 Eur.
 8. Akcijos dalyvis registruotus Akcijos kupone pirkimo kvitus privalo saugoti iki Akcijos pabaigos.
 9. Akcijos organizatorius – UAB „PC LUIZĖ“, Šiaurės pr. 15-1, Klaipėda (toliau – Organizatorius).
 10. Jaunesni, nei 14 metų asmenys, Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu. Jei Akcijoje dalyvauja jaunesnis, nei 14 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
 11. Akcijoje nedalyvauja Akcijos kuponas su klaidinga informacija, taip pat visai arba iš dalies neužpildyti Akcijos kuponai. Už Akcijos kupone nurodytus duomenis atsako jį pildęs asmuo.
 12. Akcijos dalyvis įsipareigoja tinkamai susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka laikytis jų, o taip pat ir Organizatoriaus priimtų Akcijos sprendimų.

LAIMĖTOJO NUSTATYMAS:

 1. Akcijos prizų laimėtojai burtų keliu bus renkami iš visų teisingai tai dienai užpildytų Akcijos kuponų tokia tvarka: pirmas Grill kepsninės laimėtojas – 2019 m. birželio 20 d., antras Grill kepsninės laimėtojas -2019 m. liepos 4 d. ir trečias Grill kepsninės laimėtojas – 2019 m. liepos 24 d.

 2. Akcijos prizų laimėtojų rinkimus stebės komisija, kurią turi sudaryti Organizatoriaus atstovas ir du atsitiktiniai PC LUIZĖ lankytojai. Jie užpildo ir pasirašo Laimėtojo ištraukimo aktą.

 3. Akcijos laimėtojai 2019 m. birželio 20 d., 2019 m. liepos 4 d., ir 2019 m. liepos 24 d. bus informuoti asmeniškai Akcijos kupone nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu. Taip pat paskelbti PC LUIZĖ „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/pcluize/ ir PC LUIZĖ interneto svetainėje www.pcluize.eu/naudinga
 4. Akcijos laimėtojai pas Organizatorių privalo atvykti per 7 darbo dienas nuo paskelbimo.
 5. Atsiimdami prizus laimėtojai privalo Organizatoriui pateikti pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), pirkimo kvitus, kurie yra įrašyti į Akcijos kuponą bei pasirašyti laimėjimo priėmimo–perdavimo aktą. Jei laimėtojui yra mažiau nei 14 metų, kartu atvykti atsiimti laimėjimo ir pasirašyti laimėjimo priėmimo–perdavimo aktą turi vienas iš laimėtojo tėvų, globėjų ar rūpintojų. Pasirašius prizo priėmimo–perdavimo aktą yra laikoma, kad prizas yra tinkamai perduotas laimėtojui ir jokios pretenzijos dėl jo perdavimo negali būti reiškiamos.

 6. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs prizo laimėtojas netenka teisių į jį. Tokio laimėtojo nustatymas tampa negaliojantis. Akcijos Organizatorius pasilieka teisę nuspręsti, ar bus perrinktas laimėtojas, ar prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui.

 7. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą Akcijos dalyviui-laimėtojui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą, perrinkti laimėtoją arba prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui.

 8. Prizo Prizo laimėtojo duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu (prizo perdavimo tikslu). Aukščiau paminėti prizo laimėtojo duomenys yra reikalingi prizo perdavimui ir jų nepateikus Organizatorius negalės perduoti Akcijos prizo laimėtojui.

KITOS NUOSTATOS:

 1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje www.pcluize.eu/naudinga. Esant Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja www.pcluize.eu/naudinga paskelbtos Akcijos taisyklės.
 2. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos taisyklių pakeitimu, atšaukimu ar nutraukimu. Taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių/išlaidų, susijusių su prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu. Taip pat neatsako už Akcijos dalyvių išlaidas ir (ar) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Akcijoje.

 3. Akcijos prizai – 3 vienetai Grill kepsninės – į grynuosius pinigus yra nekeičiami. Organizatorius neatsako už laimėjimo metu įsigytų prekių garantinį ar pogarantinį remontą.

 4. Akcijoje negali dalyvauti Organizatorius, PC LUIZĖ administruojančių įmonių darbuotojai, nuomininkai, jų darbuotojai ir šeimos nariai.

 5. Skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir (ar) prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas el. pašto adresu pcluize@newsec.lt